parkove.bg / Обществени поръчки / Упражняване на строителен ..

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и дост

 

 

 

Възложител:

Община Стара Загора
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
05.01.2015 г.  Час: 15:00
Срок за подаване на оферти за участие:
05.01.2015 г.  Час: 15:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 06.01.2015 г.  Час: 11:00

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, сградата на общинска администрация

Описаниe:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.” в десет обособени позиции: ОП 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР “Улица и междублоково пространство -Улица „Света Троица” от осова точка (ОТ) 40 до ОТ 1211 (между кв.39 и кв.3901); Улица от осова точка (ОТ) 24 до ОТ 23 (между кв.39 и кв.3901); Междублоково пространство- УПИ VI-421, кв.39; /МЕЖДУ УЛ. ГЕН. ГУРКО, УЛ. ХР. БОТЕВ, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ/ Междублоково пространство между бул.”Славянски”, ул.”Хаджи Димитър Асенов”, ул.” Бяло море” и ул.”Цар Иван Асен II”- УПИ IV за озеленяване, кв.186 и прилежащи улици /БЯЛО МОРЕ/“ ОП 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Междублоково пространство между ул.”Любен Каравелов”,ул.”Христо Ботев”, ул.”Братя Жекови”и ул.”Св.Кирил и Методий” - УПИ I КОО, жил.строителство и подземни гаражи, кв.38 /ЗАПАДНО ОТ РЗИ/“ ОП 3: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Междублоково пространство между ул.”Ал.Батенберг” и ул.”Ген.Столетов”, северно от Детска градина №2 „Зорница” и Детска ясла №7 „Еделвайс” – УПИ I-3325, кв.7801“ ОП 4: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР “Улица „Братя Жекови“, в участъка между бул. „СВ. П. Евтимий“ и ул. „Стефан Караджа“; І етап“ ОП 5: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Улица „Братя Жекови“, в участъка между бул. „СВ. П. Евтимий“ и ул. „Стефан Караджа“; ІІ етап, Междублоково пространство южно от ул.”Стефан Караджа”№26- УПИ I общ., кв.52б /ДО СПОРТНА ЗАЛА/“ ОП 6: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Улица „Климент Охридски”- южно от ул.”Граф Игнатиев” и Междублоково пространство между ул."Гр.Игнатиев", „Ангел Кънчев", Българско опълчение", "Св.Княз Борис"- южно от ул.”Граф Игнатиев”№46- УПИ I жил.строителство и подземни гаражи, кв.89; УПИ Х жилищно строителство, кв.89; Улица „Климент Охридски”от осова точка (ОТ) 504 до ОТ 506; /ИЗТОЧНО ОТ ПЪРВО КМЕТСТВО/“ ОП 7: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР“Улица от осова точка (ОТ)169, преминаваща през ОТ 33 до ОТ 168, Улица от осова точка (ОТ) 33 до ОТ 38, находяща се южно от бул.”Цар Симеон Велики”, между ул.”Стефан Стамболов” и ул.”М-р Т.Кавалджиев”; Междублоково пространство между ул.”П.Славейков”, ул.”Света Богородица”, ул.”Генерал Гурко” и ул.”Христо Ботев”- УПИ I жил.стр-во и подземни гаражи, кв.14; /ЗАД III ПОЛИКЛИНИКА/; Улица Димитър Наумов в участъка между ул. Братя Жекови и бул. Славянски“ ОП 8: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР“Междублоково пространство между Ул."Христо Ботев и ул."Ангел Кънчев, ул.”Българско опълчение” и бул.”Славянски” – УПИ I жилищно строителство и подземни гаражи, кв.96; /ИЗТОЧНО ОТ ХЕИ/; Междублоково пространство- УПИ II жил.строителство и подземни гаражи, кв.48 /КРАСТАВИЦАТА/; Междублоково пространство между Ул."Братя Жекови" и ул."Гео Милев"- УПИ I жил.строителство и подземни гаражи, кв.47“ ОП 9: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР“Междублоково пространство между ул.”Васил Левски”, ул.”М-р Т.Кавалджиев”, ул.”Ген.Столетов” и ул.”Екзарх Антим I”- УПИ I-3260, кв.8503 и тупик; Междублоково пространство между ул."Цар Иван Асен II", ул."Хаджи Димитър Асенов", на юг от ул.”Братя Жекови”- УПИ I-285, кв.8201; УПИ I-278, кв.8202 /УЛИЧКА ПОД КАНАЛА/“ ОП 10: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Зелена площ в сервитута на р.Бедечка- между ул."Хан Тервел", бул.”Крайречен” и ул."Христина Морфова" - кв.415а; Междублоково пространство между ул.”Екзарх Антим I”,

 

Прогнозна стойност без ДДС

53100 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 4.12.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама