parkove.bg / Новини / Три мащабни проекта депозира за ..

Три мащабни проекта депозира за оценка Община Плевен по ОП „Региони в растеж”

9.8.2016

Община Плевен стартира изпълнението на одобрената от УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020” Инвестиционна програма на Община Плевен. Съгласно сключеното споразумение с ОП „Региони в растеж 2014-2020” стойността на обектите, включени в Инвестиционната програма, е в размер на 49 347 190,84 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на  47 462 582,32 лева.

Три проектни предложения депозира Община Плевен в края на месец юли, чийто бюджет е 87,04 % от одобрената Инвестиционна програма.

         По инвестиционен приоритет „Градска среда”  е депозирано проектно предложение  „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“  на стойност 13 844 761,73 лева - 100 % БФП, със срок на изпълнение 30 месеца.

В обхвата на проектното предложение е планиран основен ремонт на 30 обекта:

    В централната пешеходна зона - 3 обекта:

Реконструкция на Градската градина, включващо полагане на нови настилки; реконструкция и изграждане на детски площадки; площадка за фитнес и др., реконструкция на тревните площи; нова растителност; изграждане на поливна система; парково оборудване; нови стълбове и монтаж на ново парково LED осветление и др.

Рехабилитация на Водната каскада чрез осигуряване на нова визия на обекта; непрекъснат режим на действие; намаляване на водните загуби; система за централно отводняване и източване; почистване на повърхности; подмяна на облицовки и настилки; нови елементи на градския дизайн; осветителна и озвучителна инсталации и др.

Реконструкцията на пл. „Стефан Стамболов” - включва полагане на нови настилки; реконструкция и изграждане на зелени площи; нови стълбове с ново парково LED осветление и др.

    Реконструкция на 5 бр. (4 бр. пешеходни и 1 бр. пътнически) мостове на р. Тученица в гр. Плевен, подмяна на съществуващата настилка и парапети, а за пътния мост - преасфалтиране и подмяна на прилежащите към съоръжението бордюри и тротоари и др.
    Изграждане на 4 бр. детски площадки и реконструкция на 1 бр. съществуваща, включително подмяна на районното осветление и изграждане на видеонаблюдение:

- детска площадка - жк „Мара Денчева” - ул. „Мануш Войвода”- ул. „Ведрина”;

- детска площадка – жк „Дружба”, бл.119;

- детска площадка – жк „Дружба”, бл. 319б;

- детска площадка - ул. „Мария Кюри” - ул. „Цар Самуил”- ул. „Кала Тепе”;

- детска и спортна площадка - ул. „Георги Кочев”- ул. „Гренадирска”-ул. „Неофит Рилски”.

 

    Извършване на основен ремонт на 15 бр. линейни обекти:

1. Улица № 1;  2. Улица № 2;  3. Улица № 3;  4. Улица „Ангел войвода”;  5. Улица „Гургулят”; 6. Улица „Индже войвода”; 7. Улица „Коста Хаджипакев”;  8. Улица „Мур”;  9. Улица „Страхил войвода”;  10. Улица „Цар Борис ІІІ”;  11. Улица „Цар Симеон”. 12. Улица „Ангел Кънчев”;  13. Улица „Георги Бенковски”; 14. Улица „Люлин”; 15. Улица „Москва”;  16. Бул. „Георги Кочев”;  17. Пътен надлез на бул. „Георги Кочев”. Ремонтните дейности на обектите са свързани с полагане на асфалтобетон; пътни бордюри; градински бордюри; тротоарни плочи; хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация; направа на улични отоци; доставка и/или ремонт на стоманено-тръбни стълбове; доставка и монтаж на осветителни тела и др.

         По инвестиционен приоритет „Образователна среда” е  внесено проектно предложение  „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“  на стойност 10 223 215,88 лева – 100 % БФП, със срок на изпълнение 30 месеца.

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез обновяване на общинската образователна инфраструктура като фактор за устойчиво развитие на града и региона.

В обхвата на проектното предложение е планирано да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, извършен ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства в девет обекта на образователната инфраструктура:

НУ „Христо Ботев”; ЦДГ 12 „Ралица”;  ЦДГ 2 „Юнско въстание”; ЦДГ 8 „Щурче”; Детска ясла „Гергана”;  ЦДГ 20 „Калина”;  СДГ 11 „Теменуга”; ОДЗ 18 „Дружба”; ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Плевен.

         По инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт”  депозираното  проектно предложение  е „Развитие на интегриран градски транспорт“ (4 - Компонента) – на стойност 17 243 738,07 лева - 100 % БФП, със срок на изпълнение 48 месеца.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

    доставка на 14 бр. нови тролейбуса - соло, нископодови, без помощен двигател;
    доставка на специализирани сервизни машини: - 1 брой машина за ремонтни дейности по контактната мрежа;  1 брой машина влекач къса база;
    доставка и внедряване на „Електронна система за таксуване в масов градски обществен транспорт в гр. Плевен”;
    внедряване на „Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен”.

Индикативната дата на стартиране на изпълнението на проектните предложения е м. ноември 2016 г.Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама