parkove.bg / Обществени поръчки / Реконструкция на спортна ..

Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат

 

 

 

Възложител:

Община Карнобат
Наименование: Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
11.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
11.03.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 12.03.2015 г.  Час: 10:00

административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. "България" № 12, ет. 2 гр. Карнобат

Описаниe:
Предмет на настоящата обществена поръчка е: извършване на строителни и монтажни работи (СМР) на обект: „Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат”. Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи. Видовете СМР, които подлежат на извършване и техните количества са подробно описани в Книга ІІ – „Техническа спецификация” и Количествена сметка, представляваща неразделна част от документацията за участие. Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на Договор № 50/3/3211116/04.08.2014 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група - Карнобат” и Община Карнобат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”.

 

Прогнозна стойност без ДДС

120000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 9.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама