parkove.bg / Новини / Проекти за 72 млн. лв. по ОП ..

Проекти за 72 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ са подадени от Община Варна

15.8.2016

3 проектни предложения, които покриват 84,22% от одобрената Инвестиционна програма са подадени от Община Варна за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“, съобщи кметът Иван Портних. Проектите са на обща стойност 72,1 млн. лв., от които 70,8 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.  

Подадените проектни предложения са в рамките на три от петте инвестиционни приоритета, каза Ани Николова, директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“. Това са:

ИП „Градска среда“, проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Проектът включва 7 обекта, в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, градско обзавеждане и озеленяване, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на велоалеи. Стойността на проекта е 25 231 166.90 лв.

ИП „Интегриран градски транспорт“, проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ - втора фаза. Проектът надгражда постигнатото през програмен период 2007-2013 г. по отношение на интегрирания градски транспорт на Варна, с цел да стане още по-ефективен, по-бърз и по-екологичен, с по-малко потребление на енергия. Стойността на проекта е 30 563 675.29 лв., от които БФП-29 297 008.49 лв.

ИП „Образователна инфраструктура“, проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ - включва 10 обекта, от които 7 училища и 3 детски градини. Реализацията му предвижда постигане на минимален клас "С" на енергопотребление на сградите. Реновираната обща РЗП ще е 44 897кв.м, ще се подмени 3 365 кв.м. дограма, ВиК и Ел.инсталации и ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда. Стойността на проекта е 16 309 436.85 лв.Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама