parkove.bg / Новини / Община Панагюрище с два ..

Община Панагюрище с два одобрени проекта от Инвестиционната програма

30.11.2016

Първите два одобрени проекта от Инвестиционната програма на Община Панагюрище са вече факт.

С Решение № РД-02-36-1420/24.11.2016 година на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ са одобрени проектите „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ и „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за двата одобрени проекта е 10 418 246,50 лева.

Проектът „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ е на стойност 5 929 237,02 лева и цели осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище.

Обектите, които ще подлежат на интервенция са:

-          ДГ „Първи юни“;
-          ДГ „Райна Княгиня“;
-          ДГ „Райна Княгиня“-филиал;
-          ДГ „Пролет“;
-          ДГ „Звънче“;
-          Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „20-ти април“, СУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Проектът „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ цели да създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Общата стойност на проекта е 4 489 009, 48 лева.

Обектите на интервенция, включени в проекта са:

-          ул. „Райна Княгиня“;
-          ул. „Стоил Финджеков“;
-          ул. „Искрьо Мачев“;
-          ул. „Орчо Войвода“;
-          ул. „Петър Горанов“;
-          ул. „Делчо Уливеров“;
-          ул. „Георги Бенковски“;
-          бул. „Пятигорск“;
-          ул. „Цар Освободител“;
-          ул. „Макгахан“;

-          ул. „Георги Бозаджиев“;
-          ул. „Петко Мачев“.Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама