parkove.bg / Обществени поръчки / Извършване на ..

Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав

 

 

 

Възложител:

Община Габрово
Наименование: Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
21.01.2015 г.  Час: 16:30
Срок за подаване на оферти за участие:
21.01.2015 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 22.01.2015 г.  Час: 10:00

Заседателната зала - ет.3, Община Габрово

Описаниe:

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“. Поръчката се възлага в изпълнение на проект BG161PO001-1.4.09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство”, включително изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройството, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП.

 

Прогнозна стойност без ДДС

1110831.77 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 16.12.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама