parkove.bg / Обществени поръчки / Избор на изпълнител на СМР за ..

Избор на изпълнител на СМР за „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“ и ЦГЧ

 

 

 

 

Възложител:

Община Бургас
Наименование: Избор на изпълнител на СМР за „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“ и ЦГЧ, гр. Бургас както следва: ОБЕКТ1: „Реконструкция на междублокови пространства кв.2, кв.3 кв.6 и кв. 18 в ж.к. Възраждане, заключени м/у улиците Сан Стефано, Гладстон, Васил Левски и Дебелт, включително реконструкция на следните улици в обхвата на разглежданата територия - ул. Христо Фотев, ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, ул. Ивайло.-І етап“; ОБЕКТ 2: „Реконструкция на УЛ. ФЕРДИНАНДОВА – ОТ ОТ 251 ДО ОТ 504, в частта на УЛ. ФЕРДИНАНДОВА – ОТ О.Т.315 до О.Т.251 от градската улична мрежа на ЦГЧ
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 14.06.2016 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 14.06.2016 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 15.06.2016 г.  Час: 10:00

гр.Бургас, ул.Александровска № 26


 
Описаниe:
„Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. „Възраждане“ и ЦГЧ, гр. Бургас както следва: ОБЕКТ1: „Реконструкция на междублокови пространства кв.2, кв.3 кв.6 и кв. 18 в ж.к. Възраждане, заключени м/у улиците Сан Стефано, Гладстон, Васил Левски и Дебелт, включително реконструкция на следните улици в обхвата на разглежданата територия - ул. Христо Фотев, ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, ул. Ивайло.-І етап“; Обхват на кв. 2 – територията заключена между ул. Дебелт, бул. Сан Стефано, ул. Цар Калоян и ул. Христо Фотев,Обхват на кв. 3 - територията заключена между ул. Цар Калоян, ул. Христо Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано, Обхват на кв. 6- територията заключена между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян и ул. Христо Фотев,Обхват на кв. 18 - територията заключена между ул. Любен Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт. Реконструкцията предвижда: обособяване на нови паркоместа, изграждзане на нова детска площадка 0-3г, два броя нови детски площадки 3-12г, площадка за разхождане на домашни любимци, нови кътове за отдих, кътове с маси за тенис, изграждане на система за събиране на дъждовна вода, ново осветление. ОБЕКТ 2: Предвиждат се дейности по реконструкция на елементите на техническата инфраструктура, които след детайлен анализ са идентифицирани като нуждаещи се от рехабилитация, без подмяна или ремонт на сградни мрежи и съоръжения, а именно: -подмяна на амортизирани и негодни елементи (капаци на ревизионни шахти, стълбове и осветители, улични оттоци);-изграждане на нова дъждовна отводнителна система където такава липсва или подмяна на компрометирани участъци от съществуваща с цел осигуряване надеждно отвеждане на води от улични платна, тротоари и алеи, изграждане на ново алейно осветление, използване на светодиодни осветители;-допълване на съществуващото улично осветление, изграждане на нови пожарни хидранти, поливна система с използване на дъждовна вода;-видеонаблюдение, разделно сметосъбиране с подземни контейнери; -мерки свързани с ползването на териториите, достъпността на средата и безопасността на гражданите.

 

Прогнозна стойност без ДДС

3413522 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 21.04.2016

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама