parkove.bg / Обществени поръчки / Инженеринг - проектиране и ..

Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище

 

 

 

Възложител:

Община Панагюрище
Наименование: Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
17.08.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
26.08.2015 г.  Час: 17:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 27.08.2015 г.  Час: 10:30

"Заседателна зала" на административна сграда на Община Панагюрище, гр. Панагюрище, Пазарджик; пл."20 април" № 13


 
Описаниe:
А). Предмет: Настоящата поръчка предвижда „Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“. Б). Основни дейности, включени в предмета на поръчката. Сградата на Основно училище, с. Оборище е построена през 1921 година. Тя представлява масивна едноетажна постройка с тухлени зидове, каменни основи и скатен покрив с дървена конструкция. Разгънатата застроена площ е 320 кв. метра. Сградата се състои от физкултурен салон, две учебни зали, кухня, санитарен възел и спомагателни помещения. Проектът да се изготви с цел „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“. В предложението следва да се предвиди подмяна на финиши на стени, подове и покриви, подмяна на покрив, подмяна на дограми, както и всичко необходимо до привеждане на сградата във вид, отговарящ на съвременните санитарно-хигиенни и топло-технически изисквания. Предложението следва също да отговаря на нормативната уредба и да благоприятства обитаването на средата, спрямо основната функция на сградата. Да се предвиди облагородяване на прилежащата територия с местни растителни видове, устойчиви във времето на експлоатация. Да се предвиди обновяване и реконструкция на пространството около сградата, както и изграждане на нови игрални площадки. Екстериорът да осъществява органична и обезопасена връзка с околната среда около имота. Проектно решение: Техническият проект трябва да съдържа следните части за всяка от трите сгради: • Архитектурно заснемане на обекта включващо заснемане на всички сгради към него; • Технически проект по част Архитектура - обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Технически проект по част Конструкции – обяснителна записка, конструктивно състояние на сградата, конструктивен проект на площадка за поставяне на бутилкова инсталация за компресиран природен газ - за трите обекта, необходими чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Технически проект по част Електро (мълниезащитна и заземителна инсталация, пожаро-известителна инсталация ) – обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение • Технически проект по част ОВ – обяснителна записка, необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Проект по част Газификация – /КИИП и Електро към тази част/- необходимите чертежи в подходящ мащаб и подробна количествена сметка за всички видове СМР, включени в проекта за изпълнение; • Проект по част План за безопасност и здраве; • Проект по част Пожарна безопасност; • Проект по част Енергийна Ефективност; • Проект по част Управление на строителните отпадъци; • Оценка за съответствие на инвестиционен проект по енергийна ефективност; • Количествени сметки по всяка част; • Обобщена количествено-стойностна сметка;

 

Прогнозна стойност без ДДС

125000 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 3.08.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама