parkove.bg / Обществени поръчки / Благоустрояване на улица Дичо ..

Благоустрояване на улица Дичо Петров и изграждане на конзолен тротоар на ул. Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5 гр. Лъки с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица Дичо Пет

 

 

 

Възложител:

Община Лъки
Наименование: Благоустрояване на улица Дичо Петров и изграждане на конзолен тротоар на ул. Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5 гр. Лъки с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица Дичо Петров от о.т. 412 до о.т. 420, от условен километър 0+000 до километър 0+115,72, кв. 13,60 и 62”; Обособена позиция 2 „Ремонт на улица Дичо Петров от километър 0+000 до 0+292,62”; Обособена позиция 3 „Изграждане на конзолен тротоар на улица Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
27.01.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
27.01.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 28.01.2015 г.  Час: 10:00

Сградта на Община Лъки, ул. Възраждане № 18, етаж 3, Заседателна зала.

Описаниe:

Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица Дичо Петров от о.т. 412 до о.т. 420, от условен километър 0+000 до километър 0+115,72, кв. 13,60 и 62”. Началото на обекта е кръстовище с улица Дичо Петров от о.т. 412. В участъка до о.т. 414 са предвидени паркинги за напречно паркиране от двете страни на улицата като паркингът в ляво от оста ще бъде изграден на мястото на стара сграда, която ще бъде разрушена. Ще бъдат изградени и нови тротоари с ширина 2,50 метра. Ширината на улицата след о.т. 414 варира между 4,25метра и 6,25 метра в зависимост от местоположенията на съществуващите подпорни стени и огради. Обособена позиция 2 „Ремонт на улица Дичо Петров от километър 0+000 до 0+292,62”. Улица Дичо Петров е с дължина 292,60 метра и габарит 10,5 метра до 12,2 метра. Тротоарите в отделните участъци са с различна ширина. Предвижда се частично фрезоване на старата настилка, изкърпване на деформираната повърхност и цялостно преасфалтиране на улицата с един пласт плътен асфалтобетон 4 см. Демонтират се повредените пътни бордюри и на тяхно място се монтират нови. Предвижда се нов тротоар на местата, където липсва такъв изцяло с тротоарни плочи 30 на 30 на 4 см. Предвидено е поставяне на липсващи пътни знаци и изпълнение на хоризонтална маркировка. Обособена позиция 3 „Изграждане на конзолен тротоар на улица Хайдушки поляни между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5”. Предвижда се направа на нов тротоар от западната страна на ул. Хайдушки поляни, който включва премахване на съществуващата еластична ограда, направа на носещ конзолен плочест елемент, направа на монолитно изпълнен тротоарен блок, монтаж на нов предпазен парапет с височина 110 см. и възстановяване на нарушената част от пътната настилка.

 

Прогнозна стойност без ДДС

364284.19 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 18.12.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама