Скок в бъдещето

Синджента създаде Лумакс 538 СК да бъде най- ефективния и широкоспектърен хербицид за употреба при царевица, който контролира всички важни едногодишни житни и широколистни плевели, включително устойчивите на ALS-инхибитори, триазини и глифозатни хербициди. Може да се използва почвено и ранно-вегетационно, преди или след поникване на плевелите и културата. По този начин Лумакс 538 СК осигурява на производителите спокойствието да избират удобен за тях момент на приложение – да третират преди поникване и да продължат пръскането след като културата и плевелите са започнали да поникват, без да рискуват повреди по културата или намалена ефикасност от хербицида.

Приложение:

Лумакс се доказа в практиката като изключително гъвкав хербицид.

Почвеното приложение осигурява надежден контрол на едногодишните плевели при оптимални условия.

Ранното вегетационно приложение осигурява надежден контрол на първата вълна от плевели, в това число паламида и бутрак, елиминирайки фактора суша и остава да действа почвено срещу по- късно поникващи плевели.

Доза на приложение:

Лумакс 538 СК е разрешен за употреба в доза 300-400 мл/дка, след сеитба, преди поникване или в доза 300 мл/дка рано след поникване до 2-ри лист на житните и 2-4 лист нa широколистните плевели. Оптималният момент на приложение е когато царевицата вече е поникнала, а плевелите започват да поникват. За да се осигури оптимален контрол, житните плевели не трябва да са преминали стадий 2-ри лист, а широколистните да са до стадий 4-ти лист. Препоръчва се по- високата доза да се използва както при почви с по- тежък механичен състав, така и при очаквано високо заплевяване с едногодишни житни плевели и паламида.

Препоръки за употреба:

- При почвено приложение на Лумакс 538 СК за оптимален ефект е необходимо наличие на почвена влага, добра почвена обработка, без буци и растителни остатъци;

- Препоръчително е ранно-вегетационно приложение, понеже фактора почвената влага е елиминиран. Плевелите трябва да са във фаза 1-2 лист на едногодишните житни и 2-4 лист на едногодишните широколистни плевели. Фазата на културата е без значение (до 8-ми лист);

- При ранно-вегетационно внасяне Лумакс 538 СК има добро действие и върху някои многогодишни широколистни плевели, като паламида (стадий розетка до 5 см).

Препратка към допълнителна информация:syngenta.com/country/bg/bg/businessand ...

Продукт на: Синджента България ЕООД

София (столица), София, Бул. Братя Бъкстон 35
Препратка към допълнителна информация:syngenta.com/country/bg/bg/businessand ...
потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама