parkove.bg / Растителна защита / Торове и препарати / БАКТОФИЛ - МИКРОБИОЛОГИЧЕН ..

БАКТОФИЛ - МИКРОБИОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ

Бактофил е течна суспензия-концентрат от целенасочено подбрани, високопроизводителни, непатогенни за човека и растенията щамове на микроорганизми, срещащи се нормално в почвата и участвуващи в кръговрата между живата и неживата природа.

Едни от бактериите фиксират азота от въздуха, други освобождават калия от алумосиликатите, а трети минерализират органичните азот, фосфор и калий. Общото количество на доставяните хранителни елементи, измерени в активно вещество възлиза на 8-10 кг азот, 3,5 – 4 кг фосфор и 3,5-4 кг калий на декар за една година. Това съответства на около 45 кг химически торове. Освен това бактериите доставят на растенията полезни и други хранителни елементи, предизвикват синтезиране на растителни витамини, на фитохормони (cinetines, auxinos, gibberellins) и биосинтезират разтворими и неразтворими полизахариди. След измирането си, оставят допълнително в почвата около 500 кг/дка органична маса .

ВactoFil® е микробиологичен препарат, с който могат да се торят всички селскостопански култури, като използуването му осигурява на растенията равномерно и балансирано хранене през целия период на вегетацията. Той се произвежда от 2001 година Предлага се в ЕС, има патентна защита в повече от 80 държави в света. През декември 2004 година получи разрешение за употреба в България и е включен в списъка на разрешените за селскостопанска употреба препарати.

Предназначение:

•Възстановяването на почвеното плодородие, почвената микрофлора, нарушената структура на почвата, нормализирането на киселата рН реакция на почвите.

•Разграждане на растителните след жътвени остатъци.

•Подтискане на патогенната микрофлора.

•Преодоляване на почвената умора

Препратка към допълнителна информация:plantis.biz/index.php/bg/products.html

Продукт на: Плантис ЕООД

Разград, Разград, ул. Южен булевард № 77
Препратка към допълнителна информация:plantis.biz/index.php/bg/products.html
потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама