Активно вещество: съдържа 500г/л МЦПА

Формулация: Разтворим концентрат

Производител: “А.Х. Маркс”- Англия

Смесимост: Не е смесим с продукти съдържащи феноксапроп-п-етил, тралкоксидим, клодинафоп-про-паргил + трифлуралин, остатъци от магнезий. Препоръчва се предварителен тест за смесимост преди употреба.

Екотоксичност: Сравнително подвежен в почвата но неустойчив. Вреден за водните организми. Да не се допуска добитък в третираните площи докато листната маса на третираните плевели стане негодна за консумация.

Категория за употреба: II-ра – за употреба от лица със сертификат.

Разрешение за употреба №:233/01.12.2004 г.

Разрешена употреба:

ПШЕНИЦА и ЕЧЕМИК – 200мл/дка.

Ограничения при употреба: Плевелите са най-чувствителни към Агроксон по време на активното си нарастване, при топли и влажни условия. Да не се прилага по време на валеж или когато се очаква валеж през следващите 6 часа.

Начин на действие: Селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид.

Приложение: За борба с широколистни плевели в житни култури.

Чувствителни плевели: Паламида, Овчарска торбичка, Лобода, Росопас, Дива коприва, Див мак, Обикновенно и полско лютиче, Пълзящо лютиче, Мъртва стъблообхватна коприва, Дива ряпа , Живовляк, Незабравка, Див синап, Глушина, Слети коса, Горуха, Попова лъжичка, Кострец, Венерин гребен, Великденче.

Устойчиви плевели:

Препратка към допълнителна информация:agropal-bg.com/products/herbicidi.html

Продукт на: Агропал ООД

София (столица), София, кв. "Горни Богров", ул. "Хан Богров" 22
Препратка към допълнителна информация:agropal-bg.com/products/herbicidi.html
потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама