parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Инженеринг за реализация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември по обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Септември Наименование: Инженеринг за реализация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември по обособени ... още

Реконструкция на тротоарната настилка по част от ул. ”Иван Клинчаров” - западен тротоар (от о.т. 11 до о.т. 12) и част от ул.”Долно ограде” - източен тротоар (от о.т.20 до о.т.19а), град Ракитово

 
 
 
 
Възложител:
Община Ракитово Наименование: Реконструкция на тротоарната настилка по част от ул. ”Иван Клинчаров” - западен тротоар (от о.т. 11 до о.т. 12) и част от ул.”Долно ограде” - източен ... още

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане) на основен ремонт, на улица „Стара планина”, с.Войвода, община Нови пазар,обл.Шумен

 
 
 
 
Възложител:
Община Нови пазар Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане) на основен ремонт, на улица „Стара планина”, с.Войвода, община Нови ... още

Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград

 
 
 
 
Възложител:
Община Свиленград Наименование: Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за ... още

Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление за гр.Средец и с.Дебелт територията на община Среде

 
 
 
Възложител:
Община Средец Наименование: Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен ... още

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7

 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7 ... още

Модернизация на уличното осветление на община Каолиново

 
 
 
Възложител:
Община Каолиново Наименование: Модернизация на уличното осветление на община Каолиново Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част

 
 
 
Възложител:
Национална гвардейска част Наименование: Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище

 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска ... още

Обществена поръчка „Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства”, като етапи от Комплексен проект „Зона за въздействие с преобладаващи социални функции” – „Градска среда” – Рехабилитация на улична мрежа и тротоари

 
 
 
Възложител:
Община Добрич Наименование: Обществена поръчка „Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства”, като етапи от Комплексен проект „Зона за въздействие с преобладаващи ... още

Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул.“Александровска“, ул. “Алеко Богориди“, ул.“Св.Св. Кирил и Метод

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 „Реконструкция, благоустрояване и ... още

Изграждане на детски площадки за игра на открито в гр. Ловеч

 
 
 
Възложител:
Община Ловеч Наименование: Изграждане на детски площадки за игра на открито в гр. Ловеч Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама