parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк 'Славеева река', гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка- Рехабилитация на ул.“П

 
 
 
 
Възложител:
Община Айтос Наименование: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк 'Славеева река', гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на ... още

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване– ЗОНА 4 – ремонт на площад „България"

 
 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване– ЗОНА 4 – ... още

Основен ремонт на улици „6-ти Септември” и „Янтра”, гр. Монтана

 
 
 
 
Възложител:
Община Монтана Наименование: Основен ремонт на улици „6-ти Септември” и „Янтра”, гр. Монтана Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Перник Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни ... още

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура за сградата на 90 СОУ Генерал Хосе Де Сан Мартин

 
 
 
 
Възложител:
Столична община - Район "Люлин" Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура за сградата на 90 СОУ Генерал Хосе Де Сан Мартин ... още

Извършване на СМР на обект: „Преустройство, рехабилитация (внедряване на мерки по енергийна ефективност) и промяна предназначението на съществуваща сграда /детска градина/ в многофункционален център за култура и спорт, в УПИ XI – 2318, кв. 102, гр. Тутрак

 
 
 
 
Възложител:
Община Тутракан Наименование: Извършване на СМР на обект: „Преустройство, рехабилитация (внедряване на мерки по енергийна ефективност) и промяна предназначението на съществуваща сграда ... още

Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал

 
 
 
 
Възложител:
Община Септември Наименование: Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал ... още

Доставка на декоративни растения за нуждите на ОП “ЧИСТОТА - град Панагюрище за 2016 година

 
 
 
 
Възложител:
Общинско предприятие "Чистота" гр. Панагюрище Наименование: Доставка на декоративни растения за нуждите на ОП “ЧИСТОТА - град Панагюрище за 2016 година Процедура: Открита процедура ... още

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Павел баня по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда

 
 
 
 
Възложител:
Община Павел баня Наименование: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните ... още

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Христо Ботев” /СОУ „Христо Ботев” База 1 и СОУ „Христо Ботев” База 2/, находящи се в град Айтос, финансирани от Националния доверителен екофонд

 
 
 
 
Възложител:
Община Айтос Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Христо Ботев” /СОУ „Христо Ботев” База 1 и СОУ „Христо Ботев” База 2/, находящи се в ... още

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по плана на с.Церово“

 
 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по ... още

Проектиране и авторски надзор за изпълнение на строителни работи за благоустрояване на централна градска част в град Тервел , в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Благоустрояване на площад ниво 1 – "Старият дъб" Обособена позиция 2: Благоустроява

 
 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Проектиране и авторски надзор за изпълнение на строителни работи за благоустрояване на централна градска част в град Тервел , в две обособени позиции: Обособена ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама