Условия за ползване

  • Съдържанието на всички страници от портала www.parkove.bg е собственост на www.parkove.bg и е под защитата на действащото законодателство за авторските и сродните му права. Всички материали са предназначени само за Ваша лична информация. Използването им извън този смисъл, за попълването на всички видове бази данни, публикуване, продажба, всички форми на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието на www.parkove.bg е забранено и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред в България и Европа.
  • Порталът за озеленяване спорт и игра www.parkove.bg е достъпен за Вас напълно безплатно. Порталът ви дава право да използвате съдържанието му за лична употреба с нетърговски цели. Екипът на портала полага нужните усилия да поддържа www.parkove.bg на професионално ниво, но не е отговорен за евентуални загуби или пропуснати ползи в резултат на несъответствия или грешки.
  • Порталът за озеленяване спорт и игра www.parkove.bg предлага препратки към други интернет ресурси, от цялата мрежа. Въпреки че добавянето на нови хипервръзки се контролира, www.parkove.bg не може да упражнява никакъв контрол върху самите интернет страници и външната информация.
  • Визирайки целите ни за константно ниво на качеството в www.parkove.bg, чрез регистрацията си в портала всеки потребител се съгласява да получава съобщения от портала на регистрирания си електронен си адрес, като www.parkove.bg се задължава да не споделя получените адреси с трети страни.
  • www.parkove.bg не носи отговорност за достоверността на информация получена от трети лица и използвана в портала, както и за последващи евентуални негативни резултати за трети лица от нейното публикуване.
  • При какъвто и да е вид употреба на информация от портала www.parkove.bg извън рамките на личното ползване, е задължително съгласуването с представител на www.parkove.bg Включването на връзки към материали от www.parkove.bg или използването на каквито и да било ресурси на портала във Ваша интернет страница или другаде се допуска само със съгласието на екипа на www.parkove.bg  При неспазване на тези изисквания порталът ще сезира съответните компетентни държавни органи, както и всички интернационални координатори на съдържанието от големите търсещи машини.

 

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама