parkove.bg / Обществени поръчки / Изработване на технически ..

Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян

 

 

 

 

Възложител:

Община Цар Калоян
Наименование: Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 09.05.2016 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие: 09.05.2016 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 10.05.2016 г.  Час: 10:00

Общинска администрация Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. "Демокрация" № 1 - Заседателна зала


 
Описаниe:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян, както следва: Обект 1: „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев” - гр. Цар Калоян“; Обект 2: „Реконструкция на спортна и детски площадки в с. Езерче, община Цар Калоян”обхващащ два подобекта: Подобект 1: „Реконструкция на спортна площадка на ОУ „Паисий Хилендарски” в с. Езерче, община Цар Калоян”; Подобект 2: „Реконструкция на детски площадки на ЦДГ в с. Езерче, община Цар Калоян” - 3 броя детски площадки; Обект 3: „Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“ - пет детски площадки; Обект 4: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян”, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Цар Калоян по Европейски програми за програмен периода 2014 – 2020 г. и други източници на финансиране, съгласно Заданията за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в указанията към документацията за участие и Техническата спецификация/Заданията за проектиране.

 

Прогнозна стойност без ДДС

85250 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 7.04.2016

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама