parkove.bg / Обществени поръчки / Изработване на технически ..

Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Завет

 

 

 

 

Възложител:

Община Завет
Наименование: Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Завет
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 03.05.2016 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 03.05.2016 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 04.05.2016 г.  Час: 10:00

Обшинска администрация - Завет, гр. Завет, ул. "Лудогорие" № 19, заседателна зала № 201


 
Описаниe:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Завет, както следва: Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет”, с обща дължина 14 882 м; Обект 2: „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Завет“ обща дължина 2 713 м; Обект 3: „Изграждане на спортна площадка в с. Сушево, община Завет“; Обект 4: „Изграждане на закрит пазар в гр. Завет”; Обект 5: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет”; Обект 6: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на читалища в община Завет“, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Завет по Европейски програми за програмен периода 2014 – 2020 г. или други източници на финансиране, съгласно Заданието за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в указанията към документацията за участие и Техническата спецификация/Заданията за проектиране. 

 

Прогнозна стойност без ДДС

254800 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 6.04.2016

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама