parkove.bg / Обществени поръчки / Изпълнение на енергоспестяващи ..

Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление за гр.Средец и с.Дебелт територията на община Среде

 

 

 

Възложител:

Община Средец
Наименование: Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление за гр.Средец и с.Дебелт територията на община Средец
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 05.11.2015 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
05.11.2015 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 06.11.2015 г.  Час: 11:00

гр.Средец, пл.България №8


 
Описаниe:
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на системата за улично осветление за гр.Средец и с.Дебелт територията на община Средец.На подмяна подлежат осветителни тела (натриеви, живачни и др.) с енергоспестяващи LED (диодни) осветители, конзоли (рогатки) и елементи от електрозахранващите кабелни линия до осветителните тела (при необходимост). Осветителните (LED) тела да бъдат с класoве на защита IP66, IK10 и с не по-малко от 100 000 часа експлоатационен срок, доказан с документ от европейска лаборатория. Рехабилитацията на осветлението ще се извърши в отделните населени места, съгласно технически проект, разработен от участника. Офертите от Изпълнителя ще се подават след извършен оглед на място. Всички разходи свързани с участието в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и с осигуряване на доказателствата за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на поръчката, е задължение на Изпълнителя. В обекта трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти съгласно техническата спецификация. Монтажните работи трябва да бъдат извършени при изключено напрежение. Изпълнителят трябва да съгласува предварително графика за работа с Възложителя. Изпълнителят може да започне работа само след допускане до работа от упълномощено за това лице. Изпълнителят е длъжен да спазва правилниците и наредбите, действащи към момента на изпълнението. Необходимите за дейността механизация, ръчни инструменти, транспорт и помощни материали са за сметка и задължение на Изпълнителя.


 

Прогнозна стойност без ДДС

2200000 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 28.09.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама