parkove.bg / Обществени поръчки / Изграждане на минифутболно ..

Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част

 

 

 

Възложител:

Национална гвардейска част
Наименование: Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
16.10.2015 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
20.10.2015 г.  Час: 16:0002.10.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 21.10.2015 г.  Час: 09:30

град София, бул. Асен Йорданов №2


 
Описаниe:
Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”, обхващат следните части: Част „Архитектура”- игрището е разположено на свободно място на северозапад от рекреационната зона. Площта на заградения терен - игралното поле и обслужващите сервитутни зони около него, са приблизително 30,22 / 53,60 метра. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи с единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове. Върху металните колове на оградата от вътрешната страна на игрището ще бъде монтирана метална ограждаща мрежа. Над металната мрежа ще бъде монтирана спортна оградна мрежа. Главният достъп е осигурен от метална врата, разположена в южния край на игрището. Игралното поле е стандартно, с размери 24 / 48 м. Около игралното поле има сервитутна зона, която е задължителна за осигуряване на необходимия комфорт при игра. Цялото оградено пространство ще бъде застлано с настилка от изкуствена трева, която трябва да отговаря на определени технически изисквания/посочени в документацията/. Част „Вертикална планировка”. Проектът по вертикална планировка е разработен въз основа на виза за проектиране, архитектурна разработка и геодезично заснемане. В проекта се разглежда пригаждането на минифутболно игрище във височинно отношение спрямо съществуващия терен. Част „Конструктивна” Проектът третира начина на изграждането на минифутболно игрище и по точно изпълнението на оградата на игрището. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи – единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове раположени по осите, на които се опъва оградна мрежа. По късите страни на игрището се предвижда оградната мрежа да е с височина 200см и нагоре неметална оградна мрежа – 200см. Предвидено е изпълнението на два броя метални врати. Допълнението към проекта третира начина на изпълнението на фундаментите на осветителните стълбове и тяхното ситуиране на площадката. Част „ВК” Външното пожарогасене за района се обезпечава от съществуваща водопроводна мрежа с монтирани към нея противопожарни хидранти. При пожар ще се използват близките противопожарни хидранти /към строеви плац и към щаб на НГЧ/, както и другите съществуващи мероприятия по противопожарната служба във формированието. Отводняването на обекта ще бъде повърхностно. Подобект „ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ” Част „ЕЛЕКТРО”- Стълбовете да са със заключващи се лазерно изрязани вратички на панти. При изправяне на стълбовете отворите им да са ориентирани към шахтите. -Стълбове за осветление и осветителни тела /прожектори/ В участъка покрай игрището на 0,6м от оградата се изправят 6 бр. горещо поцинковани стоманотръбни стълбове (СТС) ф133/108/89мм – светла височина 8м (9,5м). - Захранващи кабели, тръбна мрежа, кабелни ревизионни шахти За захранване на осветителната инсталация на игрището се изгражда ново табло за прожекторно осветление /РТ-ПрО/, което се монтира върху бетонов фундамент долепен до оградата. Кабелите за захранване на осветлението ще бъдат разпределени в няколко захранващи клона. Към всеки захранващ клон да бъдат разпределени осветителните тела, така че в края им да се получават падове на напрежение, които са в рамките на допустимия - под 3%. Новата инсталирана мощност е Pинст=7,2kW. -Управление на осветлението За управление на осветлението на фасадата на таблото да се монтират бутони. Всеки стълб, с тройка прожектори на него ще се включва от отделен бутон. Подробно строително-монтажните работи са описани в инвестиционен проект за обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище”, който е неразделна част от документацията за участие в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка и в електронен вид същият се намира на сайта на Националната гвардейска част – www.guards-bg.com Очакваните видове строително-монтажни работи при изграждане на минифутболното игрище са посочени в приложената Спецификация /количествена сметка/.


 

Прогнозна стойност без ДДС

208333.33 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 8.09.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама