parkove.bg / Обществени поръчки / Доставка на цветя и декоративна ..

Доставка на цветя и декоративна растителност за 2016 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за нуждите на ОЗ ”Озеленяване

 

 

 

 

Възложител:

Община Габрово
Наименование: Доставка на цветя и декоративна растителност за 2016 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; Обособена позиция №3 - Доставка на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 13.11.2015 г.  Час: 16:30
Срок за подаване на оферти за участие:
13.11.2015 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 16.11.2015 г.  Час: 10:00

Заседателната зала на 3-ти етаж в Община Габрово
 
Описаниe:
Предметът на обществената поръчка е доставка на цветя и декоративна растителност по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово. Обособената позиция се възлага с цел да подпомага дейността на общинско звено „Озеленяване”, гр. Габрово, второстепенен разпоредител с бюджет. Обособена позиция №2 – „Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за нуждите на ОЗ ”Озеленяване” гр. Габрово. Обособената позиция се възлага с цел да подпомага дейността на общинско звено „Озеленяване”, гр. Габрово, второстепенен разпоредител с бюджет. Обособена позиция №3 - „Доставка на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”. Обособената позиция се възлага с цел да подпомага дейността по проект „Цветен град” – споразумение за изпълнение № PF 022-038/11.04.2014 г., в дейност „Цветна общностна дейност” и под-дейност „Доброволческа цветна кампания”. Доставките ще се извършват на адрес - гр. Габрово, ул. ”Станционна” № 9Г. Срок за изпълнение – не по-късно от 16.12.2016 г. по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 и до 30.06. 2016 г. по Обособена позиция № 3. При изпълнение на поръчката следва да се извършат доставки на цветя и декоративна растителност, подробно описани по видово разнообразие по-долу. Посочените количества са ориентировъчни и при изпълнение на договорите за възлагане на доставката по всяка обособена позиция, Възложителят ще заявява цветя или декоративна растителност в зависимост от необходимите му количества. В случай, че размерът на действително заявените количества на доставките е по-малък от предвидения, Възложителя няма ангажименти към Изпълнителите за компенсиране, под каквато и да било форма на заявения по-малък обем. Начин на възлагане и отчитане/приемане: Възлагането ще се осъществява чрез отделни писмени заявки /възлагателни писма/ по видово и сортово разнообразие, брой, размер на растителността. Отчитането на извършените по договорите доставки ще се извършва въз основа на двустранно подписани приемо-предавателни протоколи и представени документи за качество и произход на всяка партида от Изпълнителя. Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация и Проект на договори по трите обособени позиции, неразделна част от документацията.

 

Прогнозна стойност без ДДС

95258.33 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 22.10.2015

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама