parkove.bg / Обществени поръчки / Доставка на цветя и декоративна ..

Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово. Обособена позиция №2 - „Доставка на цветя и декоративна рас

 

 

 

Възложител:

Община Габрово
Наименование: Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово. Обособена позиция №2 - „Доставка на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
15.05.2015 г.  Час: 16:30
Срок за подаване на оферти за участие:
15.05.2015 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 18.05.2015 г.  Час: 10:00

Заседателната зала на 3-ти етаж в Община Габрово

Описаниe:
Предметът на настоящата процедура е: Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово. Обособена позиция №2 - „Доставка на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”. Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация и Проект на договори по двете обособени позиции, неразделна част от документацията.

 

Прогнозна стойност без ДДС

29091.66 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.04.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама