parkove.bg / Обществени поръчки / БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ..

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7

 

 

 

Възложител:

Община Панагюрище
Наименование: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 13.10.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
13.10.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 14.10.2015 г.  Час: 10:30

"Заседателна зала" на административна сграда на Община Панагюрище, гр. Панагюрище, Пазарджик; пл."20 април" № 13


 
Описаниe:
А). Предмет: Строителство на обект:"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК ПАНАГЮРИЩЕ – СЕВЕРНА ЧАСТ УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7 , който ще бъде финансиран със собствени средства от бюджета на Община Панагюрище. Б). Основни дейности, включени в предмета на поръчката. Целта на проекта е съществено повишаване качеството на живот в град Панагюрище, посредством подобряване на физическата и екологичната среда. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на основната цел: Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част чрез изпълнение на новопроектирана алейна мрежа, обособяване на специализирани зони за отдих и спорт (тематични площадки), което е пряко насочено към повишаване качеството на живот, включително предотвратяване на рискове и повишаване сигурността на средата, подобряване на физическия облик на гр. Панагюрище. Проектът е разработен в съответствие с набелязаните цели и ще допринесе за: •подобряване на физическия и екологичен аспект на средата; •създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение; •повишаване на безопасността и сигурността. Изпълнението на проекта ще доведе до: -Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители и инвеститори. Предметът на поръчката включва извършване на следните основни строителни дейности, както следва: Земни работи, Асфалтобетонови настилки, Паважна настилка от бетонови павета 10х10х6, Ударопоглъщаща каучукова настилка, Пясък за детска площадка, Настилка от дърволекс - D декинг, Озеленяване, Изграждане на водопровод, Изграждане на площадкова канализация за чешми, Изграждане на площадкова канализация ф1100 и Заустване, Бетонови работи, Електро, Видеонаблюдение, Вертикална планировка и благоустрояване, Дендрология.


 

Прогнозна стойност без ДДС

433318.33 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 17.09.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама