parkove.bg / Oзеленяване / Еко Ресурс – Р ООД

Еко Ресурс – Р ООД

адрес:София (столица), София, ул. Градинарска 1
телефон 1:02/ 936 72 31
телефон 2:
факс:02/ 936 62 02
е-поща:office@ekoresurs-r.com
уеб сайт:ekoresurs-r.com
skype:
facebook:
Описание на фирмата

Еко ресурс - Р ООД води началото си от есента на 2004 г. с предмет на дейност услуги по озеленяване, битово и разделно сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка на разделно събраните отпадъци, включващо сепариране, балиране и предаването им на краен преработвател за рециклиране или оползотворяване.

Под ръководството на опитни специалисти фирмата се развива с бързи темпове като постоянно увеличава производителността и качеството на изпълняваните дейности. Инвестициите са насочени към оборудване на производствените сгради със съвременни съоръжения и доставка на модерна високопроизводителна техника за качествено и екологосъобразно третиране на отпадъците за стриктно спазване на директивите на ЕС, нормативната уредба на водещи страни в областта на третиране на отпадъците и Българската нормативна уредба.

Фирмата е профилирана в изпълнението на определени видове дейности:

1. Дейност Битово и Разделно сметосъбиране и сметоизвозване;

2. Дейност Предварителна обработка на разделно събираните отпадъци, включващи сепариране, балиране, временно съхранение и предаване на краен преработвател за оползотворяване или рециклиране;

3. Дейност Озеленяване.

Местоположение на фирмата
потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама